Er kunnen weer Gouwe Duuskes worden aangevraagd.

Eenmalig kunnen mensen bij wijze van ruggensteuntje een pakket levensmiddelen komen halen.

 

Zie ook: 'recent nieuws en belangrijke mededelingen'.

 

 

 

Welkom op de website van Stichting De Gouwe

 

 

De Gouwe: directe hulp op het gebied van voeding en kleding