U kunt zelf geen pakket aanvragen. Dat kan alleen iemand anders voor u doen. Diegene moet dan wel omschreven kunnen worden als vrijwillig of professioneel hulp- of zorgverlener.

 

Bijvoorbeeld:

 

Maatschappelijk werker, thuisbegeleider Radar, Mondriaan, begeleider home start, jeugd/zorg, welzijnswerker, pastoraalwerker, thuiszorgwerker, consulent sociale dienst, reclassering, kredietbank vluchtelingwerk, geregistreerd mantelzorger, (wijk) verplegende, bewindvoerder, vertegenwoordigers van Leger des Heils, Vincentius en andere lokale sociaal maatschappelijke organisaties.

 

Uw zorg of hulpverlener kan de levensmiddelen en/of de kleding snel en eenvoudig bij ons aanvragen door het aanvraag formuliertje op deze website in te vullen.

 

 

 

Welkom op de website van Stichting De Gouwe

 

 

De Gouwe: directe hulp op het gebied van voeding en kleding