Stichting De Gouwe is een door vrijwilligers geleide organisatie.

We helpen Maastrichtenaren, die het sociaal economisch moeilijk hebben , door het beschikbaar stellen van voeding , kleding en sociale activering.

Onze hulp betreft huishoudens die gebruik ( gaan) maken van de voedselbank of daar na 3 jaar zijn uitgestroomd.

 

De activiteiten worden gefinancierd door Maastrichtse organisaties als Elizabeth Strouven alsmede door lokale acties en giften. Woonpunt ondersteunt middels de accommodatie.

Deelname is gebaseerd op aanvragen van zorg- en hulpverleners.

 

 

Naam

Vorm

Cliënt

Frequentie

Bijdrage

Kleding

Gouwe Duuske

(aanvraagformulier op www.gouwe.net)

Levensmiddelen als cadeau om iemand in problemen een hart onder de riem te steken.

Alle cliënten van officiële zorg en dienstverleners.

Eén keer per aanvraag.

Meerdere aanvragen per jaar is toegestaan.

 

Geen eigen bijdrage.

2 stuks per persoon van het betreffende huishouden (1x)

Gouwe Merret

(aanvraagformulier op www.gouwe.net)

Levensmiddelen als voorloper op de voedselbank.

Cliënten waarvoor de voedselbank is aangevraagd of binnen 3 maanden wordt aangevraagd.

12 keer (weken) per aanvraag. Verlengen is toegestaan mits betrokkende op de wachtlijst staat van de voedselbank.

Geen eigen bijdrage tot in elk geval 31 aug.2016.

2 stuks per persoon van het betreffende huishouden per week.

(12x)

Gouwe Extra

(aanvraagformulier op www.gouwe.net)

Levensmiddelen

als aanvulling op hetgeen de voedselbank verstrekt.

Cliënten die eerder deelnamen aan De Gouwe en nu actief deelnemen aan de voedselbank.

Drie keer per aanvraag.

5, 10 of 15 euro voor een pakket ter waarde van 30 , 40 of 50 euro.

2 stuks per persoon van het betreffende huishouden (3x)

Gouwe

​K​leijer

(aanvraagformulier op www.gouwe.net)

 

Kleding voor heren , dames en kinderen.

Alle cliënten van officiële zorg- en hulpverleners en deelnemers AZC.

Een keer per aanvraag indien niet gekoppeld aan de levensmiddelen

hulp.

Geen eigen bijdrage.

4 stuks per huishouden per persoon.

Wanneer ben je bij de Gouwe aan de beurt:

 

Rangschikking toekenning 12 wekelijkse voedselhulp (Gouwe Mèrret) tot een maximum van 100 verstrekkingen per week

Huishoudens die:

1.

-die al op de wachtlijst staan van de voedselbank en waarvan een bewijs is toegestuurd.

-waarvan deelname aan de voedselbank beëindigd is omdat ze maximale periode van 3 jaar hebben deelgenomen en waarvan een bewijs is toegestuurd.

2.

-waarvoor de voedselbank is aangevraagd , er gewacht wordt op een besluit van de voedselbank en waarvan een bewijs is toegestuurd.

3.

-die zelfstandig wonen (zeer) tijdelijk voedselhulp nodig hebben en waarvan de verwachting is dat de financiële problemen binnen een termijn van 3 maanden zijn opgelost.

4.

-die bestaan uit meerdere persoon en waarvoor de voedselbank binnen 4 weken wordt aangevraagd.

5.

-die bestaan uit één persoon en waarvoor de voedselbank binnen 4 weken wordt aangevraagd.

6.

-die in een opvang verblijven , aanvullende voedselhulp nodig hebben .

 

Rangschikking toekenning eenmalig pakket levensmiddelen (Gouwe Duuske) tot een maximum van 10 per week

 

Huishoudens die :

1.

- afgelopen 12 maanden nog niet eerder een pakket ontvangen hebben.

2.

-afgelopen 6 maanden nog niet eerder een pakket ontvangen hebben

3.

-afgelopen 3 maanden nog niet eerder een pakket ontvangen hebben

4.

-afgelopen maand nog niet eerder een pakket ontvangen hebben

5.

-eerder hebben deelgenomen aan wekelijkse voedselhulphulp ( De Gouwe Mèrret ).

 

 

 

 

 

Welkom op de website van Stichting De Gouwe

 

 

De Gouwe: directe hulp op het gebied van voeding en kleding